Văn bản pháp quy

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 496/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-04-2020 Văn bản khác
2 447/QĐ-TTg Quyết định về việc công bố dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính Phủ Lĩnh vực khác 01-04-2020 Văn bản khác
3 16/CT-TTg Chỉ chị số 16 của Thủ Tướng Chính Phủ trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Hành chính - Văn phòng 31-03-2020 Văn bản khác
4 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư Hành chính - Văn phòng 05-03-2020 Văn bản khác
5 120/TTTHTT Cập nhật thông tin đơn vị Lĩnh vực khác 08-04-2019 Văn bản khác
6 12006/BTC-QLCS Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công Kế hoạch - Tài chính 02-10-2018 Văn bản khác
7 25/CT-TTg Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới Lĩnh vực khác 05-06-2017 Văn bản khác
8 771/TTg-KGVX V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm Lĩnh vực khác 04-06-2017 Văn bản khác
9 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Hành chính - Văn phòng 19-10-2016 Văn bản khác
10 838/QĐ-BKHCN Phê duyệt "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020" Khoa học Công nghệ 12-04-2016 Văn bản khác
11 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Khoa học Công nghệ 05-04-2016 Văn bản khác
12 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 21-10-2014 Văn bản khác
13 78/2014/NĐ-CP Về Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KHCN Khoa học Công nghệ 30-07-2014 Văn bản khác
14 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 12-05-2014 Văn bản khác
15 8/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật của KHCN Khoa học Công nghệ 27-01-2014 Văn bản khác
16 2312/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015 Khoa học Công nghệ 29-08-2012 Văn bản khác
17 1681/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015. Khoa học Công nghệ 13-07-2012 Văn bản khác
18 02/2012/TT-BTTTT Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính Lĩnh vực khác 15-03-2012 Văn bản khác
19 526/BKHCN-VĐG cung cấp thông tin về các tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức - Cán bộ 12-03-2012 Văn bản khác
20 25/BQLDA-EOWP Mời dự Hội thảo thông tin về chương trình học bổng Cambridge Tổ chức - Cán bộ 14-09-2011 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".