Văn bản pháp quy

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2158/HĐTNN-TCCB Thông báo kết quả thi nâng ngạch NCVCC-KSCC năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 07-09-2011 Văn bản khác
2 3099/BNV-CCVC Nâng ngạch viên chức theo chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Văn bản khác
3 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
4 Phu lục TT 05/2010/TT-BKHCN Phụ lục I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
5 Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN Phụ lục IX HƯỚNG DẪN ĐIỀN BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
6 01/2010/TT-TTCP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chinh phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 21-01-2010 Văn bản khác
7 01/2009/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo Kiểm tra 13-12-2009 Văn bản khác
8 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
9 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
10 21/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Kiểm tra 11-05-2009 Văn bản khác
11 01/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 01/5/2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp Lĩnh vực khác 21-04-2009 Văn bản khác
12 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 09-04-2009 Văn bản khác
13 08/2009/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Lĩnh vực khác 07-04-2009 Văn bản khác
14 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Lĩnh vực khác 06-04-2009 Văn bản khác
15 174/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS Khoa học Công nghệ 31-12-2008 Văn bản khác
16 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 14-11-2008 Văn bản khác
17 85/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực khác 03-07-2008 Văn bản khác
18 2442/2007/TT-TTCP Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 12-11-2007 Văn bản khác
19 08/2007/TT-BNV Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 30-09-2007 Văn bản khác
20 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 03-08-2007 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".