VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Hành chính - Văn phòng

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1260/TB-VHL Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 01-07-2020 Viện ban hành
2 1052-QĐ/VHL Ban hành Kế hoạch thực hiện "Lưu trữ tài liệu điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2020-2025" Hành chính - Văn phòng 30-06-2020 Viện ban hành
3 858/VHL-VP Về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020 Hành chính - Văn phòng 12-05-2020 Viện ban hành
4 868/VHL-VP Về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 12-05-2020 Viện ban hành
5 867/VHL-VP Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hành chính - Văn phòng 12-05-2020 Viện ban hành
6 751/VHL-VP Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Hành chính - Văn phòng 28-04-2020 Viện ban hành
7 05/CT-VHL Chỉ thị khẩn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện các biệp pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Hành chính - Văn phòng 31-03-2020 Viện ban hành
8 558/VHL-VP Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hành chính - Văn phòng 30-03-2020 Viện ban hành
9 125/VHL_VP Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Hành chính - Văn phòng 31-01-2020 Viện ban hành
10 2538/QĐ-VHL Ban hành Quy định việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử hình thành từ quá trình xử lý công việc trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hành chính - Văn phòng 25-12-2019 Viện ban hành
11 1612/QĐ-VHL Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện HLKHCNVN Hành chính - Văn phòng 24-09-2019 Viện ban hành
12 1512/QĐ-VHL Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" của Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 06-09-2019 Viện ban hành
13 1506/QĐ-VHL Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số tại Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 05-09-2019 Viện ban hành
14 948/VHL-VP Về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày thành lập viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Hành chính - Văn phòng 23-04-2019 Viện ban hành
15 921/VHL-VP Về việc tổ chức ngày KHCN Việt Nam năm 2019 Hành chính - Văn phòng 19-04-2019 Viện ban hành
16 542/QĐ-VHL Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Hành chính - Văn phòng 04-04-2019 Viện ban hành
17 2178/QĐ-VHL Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2018 Hành chính - Văn phòng 17-10-2018 Viện ban hành
18 1316/QĐ-VHL Ban hành danh mục mã định danh các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Hành chính - Văn phòng 11-07-2018 Viện ban hành
19 01/CT-VHL Chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự năm 2018 Hành chính - Văn phòng 23-01-2018 Viện ban hành
20 BieumauTongket2016-1 Biểu mẫu Tổng kết 2016 Hành chính - Văn phòng 08-11-2016 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".