VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1467/QĐ-VHL Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
2 1468/QĐ-VHL Quyết định về việc điều động, biệt phái và bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
3 1457/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
4 1458/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
5 1314/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
6 1315/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Hóa sinh biển Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
7 1316/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Toán học Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
8 1317/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đối với ông Lê Hùng Anh Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
9 1318/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đối với ông Nguyễn Quảng Trường Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
10 1266/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Tổ chức - Cán bộ 18-08-2020 Viện ban hành
11 1267/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Hoá sinh biển Tổ chức - Cán bộ 18-08-2020 Viện ban hành
12 1268/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Tổ chức - Cán bộ 18-08-2020 Viện ban hành
13 1206/QĐ-VHL Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 05-08-2020 Viện ban hành
14 1187/QĐ-VHL Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
15 1188/QĐ-VHL Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
16 1189/QĐ-VHL Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
17 1185/QĐ-VHL Quyết định về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo Viện Công nghệ hóa học Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
18 1186/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
19 1036/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin Tổ chức - Cán bộ 29-06-2020 Viện ban hành
20 1016/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Tổ chức - Cán bộ 25-06-2020 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".