VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 QĐ số 1400/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
2 QĐ số 1402/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
3 QĐ số 1401/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Đại diện Viện KHCNVN tại tp HCM Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
4 mau bieu TCCB 2011 Bieu mau bao cao TCCB 2011 Tổ chức - Cán bộ 18-10-2011 Viện ban hành
5 1060/QĐ-KHCNVN Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 05-09-2011 Viện ban hành
6 0 Thư thăm hỏi của Chủ tịch Viện KHCNVN nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 Tổ chức - Cán bộ 26-07-2011 Viện ban hành
7 471/KHCNVN-TCCB Đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 09-04-2011 Viện ban hành
8 419/KHCNVN-TCCB Thông báo kết luận cuộc họp Ban xây dựng Đề án thành lập Học viện Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tổ chức - Cán bộ 31-03-2011 Viện ban hành
9 50/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
10 51/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí của Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
11 52/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Ngành và liên ngành Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
12 53/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
13 54/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
14 1493/KHCNVN-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch NCVCC và KSCC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 11-10-2010 Viện ban hành
15 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
16 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
17 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
18 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 (tiep theo) Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
19 1327/KHCNVN-TCCB thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức - Cán bộ 15-09-2010 Viện ban hành
20 1302/KHCNVN-TCCB Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".