VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
2 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
3 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
4 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 (tiep theo) Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
5 1327/KHCNVN-TCCB thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức - Cán bộ 15-09-2010 Viện ban hành
6 1302/KHCNVN-TCCB Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
7 1098/QĐ-KHCNVN QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
8 1099/QĐ-KHCNVN QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
9 1097/QĐ-KHCNVN QUY CHẾ Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
10 455/KHCNVN-TCCBC Mở lớp bồi dưỡng kinh tế kỹ thuật ngạch NCVC, KSC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
11 466/KHCNVN-TCCB Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
12 467/KHCNVN-TCCBC Đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
13 35/KHCNVN-TCCB Thực hiện chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức có học hàm, học vị GS, PGS, TSKH Tổ chức - Cán bộ 13-01-2010 Viện ban hành
14 1546/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 30-11-2009 Viện ban hành
15 1014/KHCNVN-TCCB Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức Tổ chức - Cán bộ 21-08-2009 Viện ban hành
16 922/KHCNVN-TCCB Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị Mac-Lenin Tổ chức - Cán bộ 04-08-2009 Viện ban hành
17 630/KHCNVN-TCCB Triển khai việc làm thẻ, cấp thẻ quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ Tổ chức - Cán bộ 11-06-2009 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".