VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 197/QĐ-VHL Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-02-2020 Viện ban hành
2 1957/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài KHCN độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2020-2021 Kế hoạch - Tài chính 14-11-2019 Viện ban hành
3 2193/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 15-10-2019 Viện ban hành
4 1328/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Kế hoạch - Tài chính 02-08-2019 Viện ban hành
5 1021/VHL-KHTC Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Kế hoạch - Tài chính 06-05-2019 Viện ban hành
6 673/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
7 673/VHL-KHTC Biểu mẫu sơ kết 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
8 312/VHL-KHTC Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020 Kế hoạch - Tài chính 18-02-2019 Viện ban hành
9 2179/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 04-12-2018 Viện ban hành
10 2056/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 21-11-2018 Viện ban hành
11 1920/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018) Kế hoạch - Tài chính 31-10-2018 Viện ban hành
12 2197/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, kế hoạch 2019 Kế hoạch - Tài chính 19-10-2018 Viện ban hành
13 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 10-10-2018 Viện ban hành
14 1779/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
15 1777/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
16 1548/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 28-08-2018 Viện ban hành
17 1395/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 6/2018) Kế hoạch - Tài chính 25-07-2018 Viện ban hành
18 1277/VHL-KHTC Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc Chương trình phát triển vật lý đến 2020 cấp Viện Hàn lâm Kế hoạch - Tài chính 19-06-2018 Viện ban hành
19 1072/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 11-06-2018 Viện ban hành
20 958/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 14-05-2018 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".