VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2051/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác 2020, kế hoạch 2021 Kế hoạch - Tài chính 23-10-2020 Viện ban hành
2 1021/QĐ-VHL Quyết định Phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài thuộc Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-06-2020 Viện ban hành
3 978/QĐ-VHL Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 2) Kế hoạch - Tài chính 22-06-2020 Viện ban hành
4 814/QĐ-VHL Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kinh phí Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện năm 2021-2022 Kế hoạch - Tài chính 27-05-2020 Viện ban hành
5 789/VHL-KHTC Về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch - Tài chính 05-05-2020 Viện ban hành
6 726/VHL-KHTC Đính chính sai sót tại công văn 723/VHL-KHTC ngày 234/2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 24-04-2020 Viện ban hành
7 723/VHL-KHTC Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2021 tại Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 23-04-2020 Viện ban hành
8 197/QĐ-VHL Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-02-2020 Viện ban hành
9 1957/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài KHCN độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2020-2021 Kế hoạch - Tài chính 14-11-2019 Viện ban hành
10 2193/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 15-10-2019 Viện ban hành
11 1328/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Kế hoạch - Tài chính 02-08-2019 Viện ban hành
12 1021/VHL-KHTC Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Kế hoạch - Tài chính 06-05-2019 Viện ban hành
13 673/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
14 673/VHL-KHTC Biểu mẫu sơ kết 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
15 312/VHL-KHTC Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020 Kế hoạch - Tài chính 18-02-2019 Viện ban hành
16 2179/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 04-12-2018 Viện ban hành
17 2056/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 21-11-2018 Viện ban hành
18 1920/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018) Kế hoạch - Tài chính 31-10-2018 Viện ban hành
19 2197/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, kế hoạch 2019 Kế hoạch - Tài chính 19-10-2018 Viện ban hành
20 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 10-10-2018 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".