VĂN BẢN THUỘC Lĩnh vực Ứng dụng và triển khai công nghệ

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 889/QĐ-VHL Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện 2021-2023 Khoa học Công nghệ 10-06-2020 Viện ban hành
2 850/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 01-06-2020 Viện ban hành
3 815/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Đề tài hợp tác KH&CN với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 27-05-2020 Viện ban hành
4 899/TB-VHL Thông báo Mời viết bài tham luận cho Tọa đàm “Phát triển và chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” Khoa học Công nghệ 15-05-2020 Viện ban hành
5 1799/QĐ-VHL Ban hành Quy định về quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 23-10-2019 Viện ban hành
6 942/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
7 943/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Đề tài hợp tác KH và CN với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
8 2408/QQĐ-VHL Quy định về việc Quản lý các Dự án Sản xuất-Thử nghiệm cấp Viện Khoa học Công nghệ 26-12-2018 Viện ban hành
9 2366/QĐ-VHL Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý các dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp viện Khoa học Công nghệ 21-12-2018 Viện ban hành
10 2184/QĐ-VHL Ban hành quy định về việc quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 16-10-2017 Viện ban hành
11 2185/QĐ-VHL Ban hành quy định về việc quản lý các dự án sản xuất - thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 16-10-2017 Viện ban hành
12 1892/QĐ-VHL Ban hành quy định về Quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 08-09-2017 Viện ban hành
13 1820/QĐ-VHL Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 25-08-2017 Viện ban hành
14 1468/QĐ-VHL Ban hành QUy chế tổ chức hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế". Khoa học Công nghệ 09-09-2016 Viện ban hành
15 1425/QĐ-VHL Về việc tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016 Khoa học Công nghệ 01-09-2016 Viện ban hành
16 802/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 01-06-2016 Viện ban hành
17 965/QĐ-BKHCN Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế" Khoa học Công nghệ 26-04-2016 Viện ban hành
18 1353/VHL-KHTC Hướng dẫn thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thông tin xuất bản của Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 20-07-2014 Viện ban hành
19 Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi; Báo cáo thẩm tra của UBKHCNMT; Bảng so sánh và thuyết minh chi tiết Dự án Luật KHCN sửa đổi; Báo cáo tác động kinh tế - xã hội; tờ trình. Khoa học Công nghệ 22-03-2013 Viện ban hành
20 1516/KHCNVN-ƯDTKCN Về việc thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án Sản xuất - thử nghiệm cấp Viện KHCNVN trong năm 2013 Khoa học Công nghệ 18-10-2012 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".