Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2197/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, kế hoạch 2019 Kế hoạch - Tài chính 19-10-2018 Viện ban hành
2 2178/QĐ-VHL Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2018 Hành chính - Văn phòng 17-10-2018 Viện ban hành
3 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 10-10-2018 Viện ban hành
4 1779/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
5 1777/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
6 12006/BTC-QLCS Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công Kế hoạch - Tài chính 02-10-2018 Văn bản khác
7 1548/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 28-08-2018 Viện ban hành
8 1395/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 6/2018) Kế hoạch - Tài chính 25-07-2018 Viện ban hành
9 1347/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 17-07-2018 Viện ban hành
10 1346/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 16-07-2018 Viện ban hành
11 1348/QĐ-VHL Ban hành Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài Tổ chức - Cán bộ 16-07-2018 Viện ban hành
12 1349/QĐ-VHL Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Tổ chức - Cán bộ 16-07-2018 Viện ban hành
13 1316/QĐ-VHL Ban hành danh mục mã định danh các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Hành chính - Văn phòng 11-07-2018 Viện ban hành
14 1340/VHL-ƯDTKCN Công văn Về việc tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mang tên Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 28-06-2018 Viện ban hành
15 1277/VHL-KHTC Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc Chương trình phát triển vật lý đến 2020 cấp Viện Hàn lâm Kế hoạch - Tài chính 19-06-2018 Viện ban hành
16 1072/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 11-06-2018 Viện ban hành
17 958/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 14-05-2018 Viện ban hành
18 765/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục đề tài KHCN độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2019-2020 Kế hoạch - Tài chính 14-05-2018 Viện ban hành
19 960/VHL-KHTC Thông báo đăng ký xét chọn đơn vị và cá nhân chủ trì đề tài độc lập trẻ trong kế hoạch 2019-2020 Kế hoạch - Tài chính 14-05-2018 Viện ban hành
20 924/VHL-TCCB Báo cáo công tác tổ chức-cán bộ Tổ chức - Cán bộ 09-05-2018 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".