Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 317/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Công nghệ thông tin- Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
2 316/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
3 312/QĐ-VHL Vè việc thành lập Tiểu ban Khoa học và Công nghệ biển Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
4 318/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Môi trường và Năng lượng Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
5 315/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Công nghệ sinh học Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
6 311/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Các khoa học trái đất Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
7 314/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Khoa học vật liệu Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
8 313/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán- Lý Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
9 477/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp Kế hoạch - Tài chính 16-03-2015 Viện ban hành
10 Số 477/VHL-KHTC Về việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp Kế hoạch - Tài chính 15-03-2015 Viện ban hành
11 Số 186/QĐ-VHL Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện HL KHCNVN Hành chính - Văn phòng 14-02-2015 Viện ban hành
12 292/KH-VHL Tổ chức các hoạt động khoa học - công nghệ Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện HLKHCNVN (1975-2015) Hành chính - Văn phòng 14-02-2015 Viện ban hành
13 49/QĐ-VHL Quy định về tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ của Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 16-01-2015 Viện ban hành
14 03/QĐ-VHL Thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hành chính - Văn phòng 05-01-2015 Viện ban hành
15 2073/QĐ-VHL Ban hanh Quy dinh tam thời xử lý các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN chậm nghiệm thu, không hoàn thành Kế hoạch - Tài chính 31-12-2014 Viện ban hành
16 Số 2075 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
17 Số 2076 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
18 2051/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công nghệ Hành chính - Văn phòng 29-12-2014 Viện ban hành
19 1932/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm và kinh phí các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015-2016 Kế hoạch - Tài chính 15-12-2014 Viện ban hành
20 2089/VHL-KHTC Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác 2014 và kế hoạch 2015 Kế hoạch - Tài chính 04-11-2014 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".