Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2073/QĐ-VHL Ban hanh Quy dinh tam thời xử lý các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN chậm nghiệm thu, không hoàn thành Kế hoạch - Tài chính 31-12-2014 Viện ban hành
2 Số 2075 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
3 Số 2076 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
4 2051/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công nghệ Hành chính - Văn phòng 29-12-2014 Viện ban hành
5 1932/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm và kinh phí các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015-2016 Kế hoạch - Tài chính 15-12-2014 Viện ban hành
6 2089/VHL-KHTC Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác 2014 và kế hoạch 2015 Kế hoạch - Tài chính 04-11-2014 Viện ban hành
7 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 21-10-2014 Văn bản khác
8 1496/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
9 1497/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
10 1498/QĐ-VHL Đề tên Viện Hàn lâm KHCNVN trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm KHCN khác hình thành từ nguồn NSNN Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
11 1727/KH-VHL Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Hành chính - Văn phòng 11-09-2014 Viện ban hành
12 78/2014/NĐ-CP Về Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KHCN Khoa học Công nghệ 30-07-2014 Văn bản khác
13 1353/VHL-KHTC Hướng dẫn thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thông tin xuất bản của Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 20-07-2014 Viện ban hành
14 Số 949 /VHL-KHTC V/v thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Kế hoạch - Tài chính 22-05-2014 Viện ban hành
15 Số 673 / QĐ-VHL Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện HLKHCNVN Kế hoạch - Tài chính 22-05-2014 Viện ban hành
16 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 12-05-2014 Văn bản khác
17 Số 372/VHL-KHTC V/v sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch 2015 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp Kế hoạch - Tài chính 11-03-2014 Viện ban hành
18 8/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật của KHCN Khoa học Công nghệ 27-01-2014 Văn bản khác
19 2349/QD-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm và kinh phí các đề tài thuộc 7 huongs KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2014-2015 Kế hoạch - Tài chính 23-01-2014 Viện ban hành
20 1991/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác 2013 và kế hoạch 2014 Kế hoạch - Tài chính 29-10-2013 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".