Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1186/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học Tổ chức - Cán bộ 31-07-2020 Viện ban hành
2 1260/TB-VHL Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 01-07-2020 Viện ban hành
3 1052-QĐ/VHL Ban hành Kế hoạch thực hiện "Lưu trữ tài liệu điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2020-2025" Hành chính - Văn phòng 30-06-2020 Viện ban hành
4 1036/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin Tổ chức - Cán bộ 29-06-2020 Viện ban hành
5 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Lĩnh vực khác 28-06-2020 Văn bản khác
6 1021/QĐ-VHL Quyết định Phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài thuộc Chương trình Phát triển Vật lý cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-06-2020 Viện ban hành
7 1016/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Tổ chức - Cán bộ 25-06-2020 Viện ban hành
8 1017/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường Tổ chức - Cán bộ 25-06-2020 Viện ban hành
9 978/QĐ-VHL Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 2) Kế hoạch - Tài chính 22-06-2020 Viện ban hành
10 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật Lĩnh vực khác 18-06-2020 Văn bản khác
11 61/2020/QH14 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi) Lĩnh vực khác 17-06-2020 Văn bản khác
12 889/QĐ-VHL Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện 2021-2023 Khoa học Công nghệ 10-06-2020 Viện ban hành
13 850/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 01-06-2020 Viện ban hành
14 837/QĐ-VHL Quyết định về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên Tổ chức - Cán bộ 28-05-2020 Viện ban hành
15 836/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Địa lý Tổ chức - Cán bộ 28-05-2020 Viện ban hành
16 838/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên Tổ chức - Cán bộ 28-05-2020 Viện ban hành
17 839/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Địa lý đối với ông Nguyễn Thanh Hoàn Tổ chức - Cán bộ 28-05-2020 Viện ban hành
18 819/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển đối với ông Phạm Văn Cường Tổ chức - Cán bộ 27-05-2020 Viện ban hành
19 818/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển đối với ông Nguyễn Hoài Nam Tổ chức - Cán bộ 27-05-2020 Viện ban hành
20 817/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trường Viện Công nghệ thông tin Tổ chức - Cán bộ 27-05-2020 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".