CHI TIẾT VĂN BẢN

Số hiệu QĐ số 121 / QĐ-KHCNVN
Trích yếu nội dung Quy định tạm thời về việc thực hiện các dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện KHCNVN
Ngày ban hành 17-02-2012
Ngày có hiệu lực 17-02-2012
Hình thức Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành Viện KHCNVN
Tải về   Download :