Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1097/QĐ-KHCNVN QUY CHẾ Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
2 3099/BNV-CCVC Nâng ngạch viên chức theo chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Văn bản khác
3 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
4 Phu lục TT 05/2010/TT-BKHCN Phụ lục I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
5 Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN Phụ lục IX HƯỚNG DẪN ĐIỀN BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
6 613/KHCNVN-ƯDCNVTT Yêu cầu tham gia viết bài HỘi nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Khoa học Công nghệ 12-05-2010 Viện ban hành
7 586/KHCNVN-KHTC Điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2010 Kế hoạch - Tài chính 06-05-2010 Viện ban hành
8 566/KHCNVN-HTQT Sử dụng dịch vụ trực tuyến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm Hợp tác Quốc tế 05-05-2010 Viện ban hành
9 455/KHCNVN-TCCBC Mở lớp bồi dưỡng kinh tế kỹ thuật ngạch NCVC, KSC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
10 466/KHCNVN-TCCBC Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
11 467/KHCNVN-TCCBC Đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập Tổ chức - Cán bộ 14-04-2010 Viện ban hành
12 447/KHCNVN-HTQT Đăng ký tham gia chương trình đạo tào quốc tế của tổ chức SIDA, Thuỵ Điển Hợp tác Quốc tế 12-04-2010 Viện ban hành
13 417/KHCNVN-KHTC Hướng dẫn làm đề xuất các đề tài, nhiệm vụ Khoa học công nghệ cho kế hoạch 2011. Khoa học Công nghệ 06-04-2010 Viện ban hành
14 147/KHCNVN-VP Thông báo hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viêc chức (nghỉ ngày thứ Sáu 19/02 và làm thay vào ngày thứ Bảy tuần tiếp theo 27/02/2010) Hành chính - Văn phòng 08-02-2010 Viện ban hành
15 138/KHCNVN-VP Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 Hành chính - Văn phòng 05-02-2010 Viện ban hành
16 01/2010/TT-TTCP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chinh phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 21-01-2010 Văn bản khác
17 35/KHCNVN-TCCB Thực hiện chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức có học hàm, học vị GS, PGS, TSKH Tổ chức - Cán bộ 13-01-2010 Viện ban hành
18 24/KHCNVN-VP Đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam báo cáo công tác quốc phòng, quân sự năm 2009. Lĩnh vực khác 11-01-2010 Viện ban hành
19 1695/KH-KHCNVN Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 năm 2010 Lĩnh vực khác 29-12-2009 Viện ban hành
20 1690/KHCNVN-KHTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp Kế hoạch - Tài chính 28-12-2009 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".