Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 QĐ số 1411/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy chế khen thưởng đối với người nước ngoài Tổ chức - Cán bộ 28-10-2011 Viện ban hành
2 QĐ số 1412/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 28-10-2011 Viện ban hành
3 QĐ số 1396/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
4 QĐ số 1397/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
5 QĐ số 1398/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoach - Tài chính Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
6 QĐ số 1399/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
7 QĐ số 1400/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
8 QĐ số 1402/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
9 QĐ số 1401/QĐ-KHCNVN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Đại diện Viện KHCNVN tại tp HCM Tổ chức - Cán bộ 27-10-2011 Viện ban hành
10 mau bieu TCCB 2011 Bieu mau bao cao TCCB 2011 Tổ chức - Cán bộ 18-10-2011 Viện ban hành
11 25/BQLDA-EOWP Mời dự Hội thảo thông tin về chương trình học bổng Cambridge Tổ chức - Cán bộ 14-09-2011 Văn bản khác
12 2158/HĐTNN-TCCB Thông báo kết quả thi nâng ngạch NCVCC-KSCC năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 07-09-2011 Văn bản khác
13 1060/QĐ-KHCNVN Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 05-09-2011 Viện ban hành
14 Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Viện KHCNVN Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Viện KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 31-08-2011 Viện ban hành
15 1090/KHCNVN-KTr Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 Kiểm tra 28-07-2011 Viện ban hành
16 0 Thư thăm hỏi của Chủ tịch Viện KHCNVN nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 Tổ chức - Cán bộ 26-07-2011 Viện ban hành
17 471/KHCNVN-TCCB Đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2011 Tổ chức - Cán bộ 09-04-2011 Viện ban hành
18 419/KHCNVN-TCCB Thông báo kết luận cuộc họp Ban xây dựng Đề án thành lập Học viện Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tổ chức - Cán bộ 31-03-2011 Viện ban hành
19 307/KHCNVN-Vp Quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần Hành chính - Văn phòng 21-03-2011 Viện ban hành
20 50/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".