Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1695/KH-KHCNVN Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 năm 2010 Lĩnh vực khác 29-12-2009 Viện ban hành
2 1690/KHCNVN-KHTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp Kế hoạch - Tài chính 28-12-2009 Viện ban hành
3 1687/KHCNVN-VP Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đơn vị trực Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hành chính - Văn phòng 28-12-2009 Viện ban hành
4 1675/KHCNVN-HTQT Giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký Hợp tác Quốc tế 24-12-2009 Viện ban hành
5 01/2009/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo Kiểm tra 13-12-2009 Văn bản khác
6 1547/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 30-11-2009 Viện ban hành
7 1546/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 30-11-2009 Viện ban hành
8 1545/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 30-11-2009 Viện ban hành
9 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
10 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
11 1014/KHCNVN-TCCB Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức Tổ chức - Cán bộ 21-08-2009 Viện ban hành
12 951/KHCNVN-VP Thực hiện chương trình phòng chống đại dịch cúm A H1N1 năm 2009 Lĩnh vực khác 06-08-2009 Viện ban hành
13 921/KHCNVN-VP Cung cấp thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 04-08-2009 Viện ban hành
14 753/KHCNVN-VP Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2009 Hành chính - Văn phòng 30-06-2009 Viện ban hành
15 630/KHCNVN-TCCB Triển khai việc làm thẻ, cấp thẻ quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ Tổ chức - Cán bộ 11-06-2009 Viện ban hành
16 593/KHCNVN-KHTC Tổng kết 6 tháng đầu năm 2009 và xây dựng kế hoạch 2010 Kế hoạch - Tài chính 02-06-2009 Viện ban hành
17 21/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Kiểm tra 11-05-2009 Văn bản khác
18 01/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 01/5/2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp Lĩnh vực khác 21-04-2009 Văn bản khác
19 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 09-04-2009 Văn bản khác
20 08/2009/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Lĩnh vực khác 07-04-2009 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".