Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 313/QĐ-VHL Về việc thành lập Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán- Lý Hành chính - Văn phòng 18-03-2015 Viện ban hành
2 477/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp Kế hoạch - Tài chính 16-03-2015 Viện ban hành
3 Số 477/VHL-KHTC Về việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp Kế hoạch - Tài chính 15-03-2015 Viện ban hành
4 Số 186/QĐ-VHL Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện HL KHCNVN Hành chính - Văn phòng 14-02-2015 Viện ban hành
5 292/KH-VHL Tổ chức các hoạt động khoa học - công nghệ Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện HLKHCNVN (1975-2015) Hành chính - Văn phòng 14-02-2015 Viện ban hành
6 49/QĐ-VHL Quy định về tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ của Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 16-01-2015 Viện ban hành
7 03/QĐ-VHL Thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hành chính - Văn phòng 05-01-2015 Viện ban hành
8 2073/QĐ-VHL Ban hanh Quy dinh tam thời xử lý các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN chậm nghiệm thu, không hoàn thành Kế hoạch - Tài chính 31-12-2014 Viện ban hành
9 Số 2075 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
10 Số 2076 / QĐ - VHL Ban hành "Quy định về việc quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện HLKHCNVN" Kế hoạch - Tài chính 30-12-2014 Viện ban hành
11 2051/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công nghệ Hành chính - Văn phòng 29-12-2014 Viện ban hành
12 1932/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm và kinh phí các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015-2016 Kế hoạch - Tài chính 15-12-2014 Viện ban hành
13 2089/VHL-KHTC Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác 2014 và kế hoạch 2015 Kế hoạch - Tài chính 04-11-2014 Viện ban hành
14 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 21-10-2014 Văn bản khác
15 1496/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
16 1497/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
17 1498/QĐ-VHL Đề tên Viện Hàn lâm KHCNVN trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm KHCN khác hình thành từ nguồn NSNN Kế hoạch - Tài chính 01-10-2014 Viện ban hành
18 1727/KH-VHL Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Hành chính - Văn phòng 11-09-2014 Viện ban hành
19 78/2014/NĐ-CP Về Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KHCN Khoa học Công nghệ 30-07-2014 Văn bản khác
20 1353/VHL-KHTC Hướng dẫn thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thông tin xuất bản của Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 20-07-2014 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".