Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 51/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí của Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
2 52/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Ngành và liên ngành Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
3 53/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHCNVN Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
4 54/QĐ-KHCNVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 25-01-2011 Viện ban hành
5 51/KHCNVN-VP Nghỉ Tết Tân Mão năm 2011 Lĩnh vực khác 19-01-2011 Viện ban hành
6 42/TB-KHCNVN Thông báo về công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan trong dịp Tết Tân Mão 2011 Hành chính - Văn phòng 17-01-2011 Viện ban hành
7 1875/KHCNVN-VP Đảm bảo an toàn trật tự trong cơ quan Hành chính - Văn phòng 16-12-2010 Viện ban hành
8 02/CT-KHCNVN Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lĩnh vực khác 05-11-2010 Viện ban hành
9 1493/KHCNVN-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch NCVCC và KSCC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 11-10-2010 Viện ban hành
10 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
11 1387/KHCNVN-TCCB Cử cán bộ tham gia sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010 Tổ chức - Cán bộ 22-09-2010 Viện ban hành
12 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
13 1346 /KHCNVN-TCCB hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các đơn vị thời kỳ 2011 - 2020 (tiep theo) Tổ chức - Cán bộ 17-09-2010 Viện ban hành
14 1327/KHCNVN-TCCB thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức - Cán bộ 15-09-2010 Viện ban hành
15 1302/KHCNVN-TCCB Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
16 1098/QĐ-KHCNVN QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
17 1099/QĐ-KHCNVN QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
18 1097/QĐ-KHCNVN QUY CHẾ Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Viện ban hành
19 3099/BNV-CCVC Nâng ngạch viên chức theo chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Tổ chức - Cán bộ 10-09-2010 Văn bản khác
20 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tổ chức - Cán bộ 02-07-2010 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".