Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1547/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 30-11-2009 Viện ban hành
2 1546/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 30-11-2009 Viện ban hành
3 1545/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 30-11-2009 Viện ban hành
4 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
5 222/2009/QĐ-HĐCDGSNN Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2009 Lĩnh vực khác 17-11-2009 Văn bản khác
6 1014/KHCNVN-TCCB Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức Tổ chức - Cán bộ 21-08-2009 Viện ban hành
7 951/KHCNVN-VP Thực hiện chương trình phòng chống đại dịch cúm A H1N1 năm 2009 Lĩnh vực khác 06-08-2009 Viện ban hành
8 921/KHCNVN-VP Cung cấp thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lĩnh vực khác 04-08-2009 Viện ban hành
9 922/KHCNVN-TCCB Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị Mac-Lenin Tổ chức - Cán bộ 04-08-2009 Viện ban hành
10 753/KHCNVN-VP Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2009 Hành chính - Văn phòng 30-06-2009 Viện ban hành
11 630/KHCNVN-TCCB Triển khai việc làm thẻ, cấp thẻ quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ Tổ chức - Cán bộ 11-06-2009 Viện ban hành
12 593/KHCNVN-KHTC Tổng kết 6 tháng đầu năm 2009 và xây dựng kế hoạch 2010 Kế hoạch - Tài chính 02-06-2009 Viện ban hành
13 21/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Kiểm tra 11-05-2009 Văn bản khác
14 01/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 01/5/2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp Lĩnh vực khác 21-04-2009 Văn bản khác
15 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 09-04-2009 Văn bản khác
16 08/2009/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Lĩnh vực khác 07-04-2009 Văn bản khác
17 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Lĩnh vực khác 06-04-2009 Văn bản khác
18 174/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS Khoa học Công nghệ 31-12-2008 Văn bản khác
19 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 14-11-2008 Văn bản khác
20 85/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực khác 03-07-2008 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".