Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 08/2007/TT-BNV Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 30-09-2007 Văn bản khác
2 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 03-08-2007 Văn bản khác
3 80/2007/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học Công nghệ 19-05-2007 Văn bản khác
4 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 08-03-2007 Văn bản khác
5 136/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Kiểm tra 13-11-2006 Văn bản khác
6 14/2006/QĐ-BNV Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 05-11-2006 Văn bản khác
7 2079/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư và lưu trữ Hành chính - Văn phòng 30-10-2006 Viện ban hành
8 120/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 19-10-2006 Văn bản khác
9 107/2006/NĐ-CP Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 21-09-2006 Văn bản khác
10 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 Kiểm tra 28-11-2005 Văn bản khác
11 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 Kiểm tra 27-11-2005 Văn bản khác
12 99/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Kiểm tra 27-07-2005 Văn bản khác
13 TT74-2005-BNV HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2003/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC DỰ BỊ; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN HỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Tổ chức - Cán bộ 25-07-2005 Văn bản khác
14 54/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 19-04-2005 Văn bản khác
15 03/2005/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức - Cán bộ 04-01-2005 Văn bản khác
16 02/2005/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức - Cán bộ 04-01-2005 Văn bản khác
17 26/2004/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 Kiểm tra 14-06-2004 Văn bản khác
18 71/2000/NĐ-CP Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu Tổ chức - Cán bộ 22-11-2000 Văn bản khác
19 662/2000/QĐ-KHCNVN Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan Kiểm tra 31-05-2000 Viện ban hành
20 12/VPCP-ĐMDN Công văn đính chính văn bản Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước Kiểm tra 02-04-1999 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".