Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2079/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư và lưu trữ Hành chính - Văn phòng 30-10-2006 Viện ban hành
2 120/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 19-10-2006 Văn bản khác
3 107/2006/NĐ-CP Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 21-09-2006 Văn bản khác
4 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 Kiểm tra 28-11-2005 Văn bản khác
5 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 Kiểm tra 27-11-2005 Văn bản khác
6 99/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Kiểm tra 27-07-2005 Văn bản khác
7 TT74-2005-BNV HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2003/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC DỰ BỊ; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN HỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Tổ chức - Cán bộ 25-07-2005 Văn bản khác
8 54/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 19-04-2005 Văn bản khác
9 03/2005/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức - Cán bộ 04-01-2005 Văn bản khác
10 02/2005/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức - Cán bộ 04-01-2005 Văn bản khác
11 26/2004/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 Kiểm tra 14-06-2004 Văn bản khác
12 71/2000/NĐ-CP Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu Tổ chức - Cán bộ 22-11-2000 Văn bản khác
13 662/2000/QĐ-KHCNVN Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan Kiểm tra 31-05-2000 Viện ban hành
14 12/VPCP-ĐMDN Công văn đính chính văn bản Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước Kiểm tra 02-04-1999 Văn bản khác
15 07/1999/NĐ-CP Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước Kiểm tra 12-02-1999 Văn bản khác
16 09/1998/QH10 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 Kiểm tra 01-12-1998 Văn bản khác
17 71/1998/NĐ-CP Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Kiểm tra 07-09-1998 Văn bản khác
18 Mẫu bản cập nhật thông tin đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ việt nam Các mẫu bản cập nhật thông tin đơn vị để đăng trên website VAST Lĩnh vực khác 30-11--0001 Viện ban hành
19 Mẫu tóm tắt kết quả thực hiện đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) và Kết luận của Hội đồng nghiệm thu Mẫu tóm tắt kết quả của đề tài và kết luận nghiệm thu 30-11--0001 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".