Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư Hành chính - Văn phòng 05-03-2020 Văn bản khác
2 197/QĐ-VHL Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-02-2020 Viện ban hành
3 125/VHL_VP Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Hành chính - Văn phòng 31-01-2020 Viện ban hành
4 2610/QĐ-VHL Quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Lĩnh vực khác 31-12-2019 Viện ban hành
5 2611/QĐ-VHL Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN. Hợp tác Quốc tế 31-12-2019 Viện ban hành
6 2612/QĐ-VHL Ban hành Quy chế quản lý Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KHCNVN. Hợp tác Quốc tế 31-12-2019 Viện ban hành
7 2538/QĐ-VHL Ban hành Quy định việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử hình thành từ quá trình xử lý công việc trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hành chính - Văn phòng 25-12-2019 Viện ban hành
8 1957/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài KHCN độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2020-2021 Kế hoạch - Tài chính 14-11-2019 Viện ban hành
9 1799/QĐ-VHL Ban hành Quy định về quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 23-10-2019 Viện ban hành
10 2193/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 15-10-2019 Viện ban hành
11 1612/QĐ-VHL Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện HLKHCNVN Hành chính - Văn phòng 24-09-2019 Viện ban hành
12 1512/QĐ-VHL Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" của Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 06-09-2019 Viện ban hành
13 1506/QĐ-VHL Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số tại Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 05-09-2019 Viện ban hành
14 1724/KH-VHL Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tổ chức - Cán bộ 08-08-2019 Viện ban hành
15 1328/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Kế hoạch - Tài chính 02-08-2019 Viện ban hành
16 03/CT-VHL Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Lĩnh vực khác 17-07-2019 Viện ban hành
17 1136/QĐ-VHL Về việc thành phập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 02-07-2019 Viện ban hành
18 942/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
19 943/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Đề tài hợp tác KH và CN với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
20 Kế hoạch số 100-KH/ĐUVHL Đề cương Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Lĩnh vực khác 10-06-2019 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".