Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1021/VHL-KHTC Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Kế hoạch - Tài chính 06-05-2019 Viện ban hành
2 759/QĐ-VHL Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 04-05-2019 Viện ban hành
3 948/VHL-VP Về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày thành lập viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Hành chính - Văn phòng 23-04-2019 Viện ban hành
4 921/VHL-VP Về việc tổ chức ngày KHCN Việt Nam năm 2019 Hành chính - Văn phòng 19-04-2019 Viện ban hành
5 120/TTTHTT Cập nhật thông tin đơn vị Lĩnh vực khác 08-04-2019 Văn bản khác
6 542/QĐ-VHL Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Hành chính - Văn phòng 04-04-2019 Viện ban hành
7 673/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
8 673/VHL-KHTC Biểu mẫu sơ kết 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
9 312/VHL-KHTC Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020 Kế hoạch - Tài chính 18-02-2019 Viện ban hành
10 2408/QQĐ-VHL Quy định về việc Quản lý các Dự án Sản xuất-Thử nghiệm cấp Viện Khoa học Công nghệ 26-12-2018 Viện ban hành
11 2366/QĐ-VHL Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý các dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp viện Khoa học Công nghệ 21-12-2018 Viện ban hành
12 2179/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 04-12-2018 Viện ban hành
13 2056/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 21-11-2018 Viện ban hành
14 1970/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 08-11-2018 Viện ban hành
15 1920/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018) Kế hoạch - Tài chính 31-10-2018 Viện ban hành
16 2197/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, kế hoạch 2019 Kế hoạch - Tài chính 19-10-2018 Viện ban hành
17 2178/QĐ-VHL Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2018 Hành chính - Văn phòng 17-10-2018 Viện ban hành
18 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 10-10-2018 Viện ban hành
19 1779/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
20 1777/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ Kế hoạch - Tài chính 08-10-2018 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".