Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 03/CT-VHL Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Lĩnh vực khác 17-07-2019 Viện ban hành
2 1136/QĐ-VHL Về việc thành phập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 02-07-2019 Viện ban hành
3 942/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
4 943/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Đề tài hợp tác KH và CN với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
5 Kế hoạch số 100-KH/ĐUVHL Đề cương Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Lĩnh vực khác 10-06-2019 Viện ban hành
6 1021/VHL-KHTC Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Kế hoạch - Tài chính 06-05-2019 Viện ban hành
7 759/QĐ-VHL Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 04-05-2019 Viện ban hành
8 948/VHL-VP Về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày thành lập viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Hành chính - Văn phòng 23-04-2019 Viện ban hành
9 921/VHL-VP Về việc tổ chức ngày KHCN Việt Nam năm 2019 Hành chính - Văn phòng 19-04-2019 Viện ban hành
10 120/TTTHTT Cập nhật thông tin đơn vị Lĩnh vực khác 08-04-2019 Văn bản khác
11 542/QĐ-VHL Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Hành chính - Văn phòng 04-04-2019 Viện ban hành
12 673/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
13 673/VHL-KHTC Biểu mẫu sơ kết 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
14 312/VHL-KHTC Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020 Kế hoạch - Tài chính 18-02-2019 Viện ban hành
15 2408/QQĐ-VHL Quy định về việc Quản lý các Dự án Sản xuất-Thử nghiệm cấp Viện Khoa học Công nghệ 26-12-2018 Viện ban hành
16 2366/QĐ-VHL Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý các dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp viện Khoa học Công nghệ 21-12-2018 Viện ban hành
17 2179/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 04-12-2018 Viện ban hành
18 2056/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 21-11-2018 Viện ban hành
19 1970/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 08-11-2018 Viện ban hành
20 1920/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018) Kế hoạch - Tài chính 31-10-2018 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".