Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 BieumauTongket2016-1 Biểu mẫu Tổng kết 2016 Hành chính - Văn phòng 08-11-2016 Viện ban hành
2 BieumauTongket2016-Baocaochung Mẫu biểu báo cáo chung 2016 Hành chính - Văn phòng 08-11-2016 Viện ban hành
3 BieumauTongket2016-Gioithieudonvi BieumauTongket2016-Gioithieudonvi Hành chính - Văn phòng 08-11-2016 Viện ban hành
4 BieumauTongket2016-Ketquanoibat BieumauTongket2016-Ketquanoibat Hành chính - Văn phòng 08-11-2016 Viện ban hành
5 2262/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác 2016 và kế hoạch 2017 Kế hoạch - Tài chính 04-11-2016 Viện ban hành
6 1751/QĐ-VHL Hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm KHCNVN Kế hoạch - Tài chính 26-10-2016 Viện ban hành
7 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Hành chính - Văn phòng 19-10-2016 Văn bản khác
8 1468/QĐ-VHL Ban hành QUy chế tổ chức hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế". Khoa học Công nghệ 09-09-2016 Viện ban hành
9 1425/QĐ-VHL Về việc tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016 Khoa học Công nghệ 01-09-2016 Viện ban hành
10 1000/VHL-KHTC Thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Kế hoạch - Tài chính 02-06-2016 Viện ban hành
11 802/QĐ-VHL Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Khoa học Công nghệ 01-06-2016 Viện ban hành
12 743/QĐ-VHL Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 24-05-2016 Viện ban hành
13 656/QĐ-VHL Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tiếng Việt nhiệm kỳ 2016-2020 Lĩnh vực khác 09-05-2016 Viện ban hành
14 657/QĐ-VHL Về việc thành lâp Ban biên tập Trang thông tin điện tử tiếng Anh nhiệm kỳ 2016-2020 Lĩnh vực khác 09-05-2016 Viện ban hành
15 728/VHL-KHTC Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Kế hoạch - Tài chính 26-04-2016 Viện ban hành
16 965/QĐ-BKHCN Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế" Khoa học Công nghệ 26-04-2016 Viện ban hành
17 681/VHL-KHTC Thông báo công khai phân bổ đợt 2 dự toán thu chi ngân sách 2016 Kế hoạch - Tài chính 22-04-2016 Viện ban hành
18 838/QĐ-BKHCN Phê duyệt "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020" Khoa học Công nghệ 12-04-2016 Văn bản khác
19 499/QĐ-VHL Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 07-04-2016 Viện ban hành
20 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Khoa học Công nghệ 05-04-2016 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".