Sách chuyên khảo

Sán lá kí sinh ở động vật Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Lê, Hà Duy Ngọ.
Khổ: 16x24cm. Số trang: 340tr.

MỤC LỤC

         Chương I. Sơ lược về đặc điểm thiên nhiên và khí hậu Việt Nam
         Chương II. Sơ lược lịch sử nghiên cứu sán lá ở động vật Việt Nam
         Chương III. Đặc trưng đa dạng sinh học của khu hệ sán lá ở động vật Việt Nam
         Chương IV. Đặc trưng khu hệ sán lá ở động vật Việt Nam
         Chương V. Phân tích đặc điểm sinh thái của khu hệ sán lá ở chim và thú Việt Nam
         Chương VI. Nghiên cứu sinh học một số loài sán lá trong điều kiện Việt Nam
         Chương VII. Đặc tính địa động vật của khu hệ sán lá ở động vật Việt Nam
         Chương VIII. Đặc trưng phân bố địa lý của khu hệ sán lá ở động vật Việt Nam
        Chương IX. Tầm quan trọng thực tiễn và biện pháp phòng chống một số bệnh sán lá ký sinh ở người và vật nuôi

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".