Sách chuyên khảo

Ruồi có ý nghĩa quan trọng ở Việt Nam

Tác giả: Tạ Huy Thịnh.
Khổ: 16x24. Số trang: 265 trang.

       MỤC LỤC

      Chương I: Khu hệ các họ ruồi Muscidae, Calliphoridae
      Chương II: Ý nghĩa dịch tễ của các loài ruồi gần người là chủ yếu
      Chương III: Đặc điểm sinh học và sinh thái học cảu các loài ruồi gần người là chủ yếu
      Chương IV: Phòng chống ruồi gần người

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".