Sách chuyên khảo

Sách đỏ Việt Nam: Phần I. Động vật

Tập thể các tác giả.
Khổ: 19x27. Số trang: 515 trang.

          MỤC LỤC

          I. Thú
          II. Chim
          III. Bò sát – Lưỡng cư
          IV. Cá
          IV.1. Cá nước ngọt
          IV.2. Cá biển
          V. Động vật không xương sống
          V.1. Động vật không xương sống nước ngọt
          V.2. Động vạt không xương sống biển

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".