Sách chuyên khảo

Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc bộ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Cư.
Khổ: 16x24. Số trang: 258 trang.

MỤC LỤC

Chương I: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự thành tạo và phát triển các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương II: Quá trình thành tạo và phát triển các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương III: Tiềm năng các loại hình tài nguyên thiên nhiên bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương IV: Một số giả pháp khai thác sử dụng hợp lý các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".