Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

Communications in Physics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)

- Số lượng: 4 số /năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 0868-3166

VietNam Journal of Mechanics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS

- Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm

- Số lượng: 300 cuốn/số

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 0866-7136

Tạp chí Tin học và điều khiển học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Số lượng: 4 số/năm

- Chỉ số ISSN: 1813-9663

Advances in natural Sciences

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES

- Mã tạp chí: ISSN 0866-708X

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".