Tạp chí Sinh học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY

- Số lượng xuất bản: 4 số /năm.

- Ngôn ngữ: Việt, Anh

- Chỉ số ISSN: 0866-7160

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  PGS.TS. Khuất Đăng Long  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật biển- Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2  PGS.TS. Nguyễn Đức Thành  Viện Công nghệ Sinh học- Viện HLKHCNVN
 Ủy viên Hội đồng biên tập
 3  GS.TSKH Vũ Quang Côn  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
 4  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
 5  GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu  Đại học Quốc gia Hà Nội
 6  PGS.TS. Lê Xuân Cảnh  Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
 7  PGS.TS. Hồ Thanh Hải  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
 8  PGS.TS. Lại Thúy Hiền  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 9  GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
10  TS. Nguyễn Đăng Khôi  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
11  GS.TS. Lê Vũ Khôi  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
12  GS.TSKH. Trần Kiên  Đại học Sư phạm Hà Nội
13  GS.TSKH. Nguyễn Tài Lương  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
14  GS.TS. Trần Đình Lý  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
15  GS.TSKH. Nguyễn Thị Lê  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
16  PGS.TS. Vũ Xuân Phương  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN
17  GS.TSKH. Đặng Ngọc Thanh  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18  GS.TSKH. Dương Đức Tiến  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
19  PGS.TSKH. Nguyễn Vũ Thanh  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".