Tạp chí Công nghệ sinh học

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

- Số lượng: 4 số/năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 1811-4989

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí ( Nhiệm kỳ: 2011-2015)

 TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
 1  GS.TS. Lê Trần Bình  Viện Công nghệ Sinh học- Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2  PGS.TS. Nông Văn Hải  Viện Công nghệ Sinh học- Viện HLKHCNVN
 3  GS.TS. Trần Linh Thước  Đại học Khoa hoc Tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh
 Các ủy viên
 4  PGS.TS. Ngô Đình Bính  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 5  GS.TS. Bùi Chí Bửu  Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 6  GS.TS. Phan Văn Chi  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 7  PGS.TS. Nguyễn Văn Cường  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 8  PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
 9  PGS.TS. Trương Nam Hải  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
10  PGS.TS. Lê Thanh Hoà  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
11  PGS.TS. Đinh Duy Kháng  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
12  GS.TS. Hoàng Thuỷ Long  Viện Vệ sinh Dịch tễ TW
13  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc  Viện Tài nguyên MT-CNSH Huế
14  PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
15  TS. Bùi Xuân Nguyên  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
16  PGS.TS. Hồ Hữu Nhị  Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
17  PGS.TS. Dương Tấn Nhựt  Viện Sinh học Tây Nguyên – Viện HLKHCNVN
18  GS.TSKH. Trần Duy Quý  Viện Khoa học Nông nghiệp VN
19  GS.TS. Nguyễn Quang Thạch  ĐH Nông nghiệp Hà Nội
20  PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng  Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện HLKHCNVN
21  PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm  Viện Công nghệ Thực phẩm
22  PGS.TS. Quyền Đình Thi  Viện Công nghệ Sinh học – Viện HLKHCNVN
23  PGS.TS Nguyễn Đăng Vang  Uỷ ban KH&CN MT của Quốc hội
24  PGS.TS. Tạ Thành Văn  Đại học Y Hà Nội

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbt

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".