Tạp chí Hóa học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm)

- Chỉ số ISSN: 0866-7144

biahoa

 

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
   Tổng biên tập
1  GS.TSKH. Trần Văn Sung  Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2  GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu  Đại học Bách khoa Hà Nội
 Các ủy viên
3  GS.TS. Nguyễn Việt Bắc  Viện Hoá học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
4  GS.TSKH. La Văn Bình  Đại học Bách Khoa Hà Nội
5  GS.TSKH. Phan Đình Châu  Đại học Bách Khoa Hà Nội
6  GS.TS. Đặng Kim Chi  Đại học Bách Khoa Hà Nội
7  PGS.TS. Lưu Minh Đại  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
8  GS.TSKH. Trịnh Xuân Giản  Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
9  GS.TSKH Nguyễn Đức Hùng  Viện Hoá học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
10  PGS.TS. Vũ Đình Hoàng  Đại học Bách khoa Hà Nội
11  PGS.TS. Lê Xuân Hiền  Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện HLKHCNVN
12  PGS.TS. Phan Văn Kiệm  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
13  PGS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc  Viện Công nghệ Hoá học TP.HCM – Viện HLKHCNVN
14  GS.TSKH. Đặng Vũ Minh  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt  Nam
15  GS.TS. Nguyễn Hữu Niếu  Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
16  GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng  Đại học Quốc gia Tp.HCM
17  GS.TS. Chu Phạm Ngọc Sơn  Hội Hóa học TP.HCM
18  GS.TSKH. Phan Tống Sơn  Đại học Khoa học Tự nhiên HN
19  GS.TSKH. Ngô Thị Thuận  Đại học Khoa học Tự nhiên HN
20  GS.TSKH. Đặng Như Tại  Đại học Khoa học Tự nhiên HN
21  PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến  Viện Hóa học – Viện HLKHCNVN
22  GS.TS. Đào Văn Tường  Đại học Bách Khoa Hà Nội
23  GS.TSKH. Quách Đăng Triều  Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
24  PGS.TS. Lê Văn Tán  Đại học Công nghiệp Tp.hcm
25  GS.TSKH Đặng Ứng Vận  Đại học Hoà Bình

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".