Advances in natural Sciences

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES

- Mã tạp chí: ISSN 0866-708X

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Hội đồng biên tập:

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 Nguyễn Quang Liêm Viện Khoa học vật liệu -  Viện Hàn lâm KHCNVN
 Phó Tổng Biên tập
2  Nguyễn Thị Bích Hà  Viện Khoa học vật liệu – Viện HLKHCNVN

 Website: http://iopscience.iop.org/

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".