Tạp chí Tin học và điều khiển học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Số lượng: 4 số/năm

- Chỉ số ISSN: 1813-9663

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí:

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  GS.TS.Đặng Quang Á  Trung tâm TH và TT – Viện HLKHCNVN
   Phó Tổng biên tập
2  PGS. TS Nguyễn Tăng Cường  Học viện Kỹ thuật Quân sự
3  GS. TSKH. Hoàng Kiếm  Đại học Quốc gia TPHCM
4  GS. TS. Vũ Đức Thi  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 Thư ký Khoa học
5  TS. Vũ Như Lân  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 Các Uỷ viên
6  PGS. TS. Đặng Quang Á  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 7  PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh  Đại học Quy Nhơn
 8  PGS. TS. Đoàn Văn Ban  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 9  PGS. TS. Đặng Văn Đức  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
10  PGS. TS. Hồ Sỹ Đàm  Đại học Quốc gia Hà Nội
11  PGS. TS. Đặng Hữu Đạo  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
12  GS. TS. Nguyễn Thúc Hải  Đại học Bách Khoa HN
13  GS. TSKH. Nguyễn Cát Hồ  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
14  TS. Mai Hà  Bộ Khoa học Công nghệ
15  GS. TS. Thân Ngọc Hoàn  Đại học Hàng hải HP
16  PGS. TSKH. Hồ Đắc Lộc  Đại học Bách Khoa TPHCM
17  PGS. TS. Lương Chi Mai  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
18  GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy  Đại học Bách Khoa HN
19  PGS. TS. Nguyễn Văn Tam  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
20  PGS. TS. Thái Quang Vinh  Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jcc

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".