VietNam Journal of Mechanics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS

- Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm

- Số lượng: 300 cuốn/số

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 0866-7136

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh  Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2  GS.TSKH. Dương Ngọc Hải  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 Các Uỷ viên
 3  Prof. Masanori Aritomi  Tokyo Institute of Technology
 4  GS.TSKH. Đào Huy Bích  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
 5  Prof. René de Borst  Eindhoven University of Technology Department of Mechanical Engineering
 6  GS.TSKH. Nguyễn Đăng Bích  Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
 7  PGS.TSKH. Phạm Đức Chính  Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
 8  Prof. Fabio Casciati  Univ. of Pavia
 9  GS.TSKH. Lê Khánh Châu  Ruhr-Universität Bochum
10  Prof. Felix Chernousko  Academy of Sciences pr. Vernadskogo
11  TS. Đặng Hữu Chung Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
12  GS.TSKH. Bùi Văn Ga  Bộ Giáo dục và Đào tạo
13  Prof. Amir Gubaidullin  Institute of Theoretical and Apllied Mechanics SB RAS
14  GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
15  PGS.TS. Ninh Quang Hải  Đại học Kiến trúc Hà Nội
16  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng  Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
17  GS.TS. Phạm Duy Hữu  Đại học Giao thông Vận tải
18  GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang  Đại học Bách khoa Hà Nội
19  GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm  Viện Cơ học – Viện HLKHCNVN
20  Prof. Jean Jacques Marigo  Laboratoire de Modélisation en Mécanique Université Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu case
21  GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc  Đại học Bách khoa HN
22  GS.TS.Nguyễn Văn Phó  Đại học Xây dựng
23  GS.TSKH. Vũ Duy Quang  Đại học Bách khoa HN
24  GS.TSKH. Đỗ Sanh  Đại học Bách khoa HN
25  Prof. Pol Spanos  Dept. Mechanical Engeneering and Materials Science Rice University
26  TS. Nguyễn Chỉ Sáng  Viện Nghiên cứu Cơ khí
27  GS.TSKH. Nguyễn Quốc Sơn  UMR 7649, Ecole Polytechnique
28  GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh  Viện Công nghệ Truyền thông
29  GS.TS. Trần Ích Thịnh  Đại học Bách khoa Hà Nội
30  PGS.TS. Trần Văn Trản  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
31  PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh  Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjmech

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".