Communications in Physics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)

- Số lượng: 4 số /năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 0868-3166


- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2  PGS.TS. Lê Văn Hồng  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
 Các Uỷ viên
3  GS.TS. Bạch Thành Công  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
4  TS. Hồ Trung Dũng  Viện Vật lý Tp. HCM – Viện HLKHCNVN
5  PGS.TS.Nguyễn Như Đạt  Viện Vật Lý – Viện HLKHCNVN
6  GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
7  GS.TS. Nguyễn Đại Hưng  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
8  PGS.TS. Phạm Văn Hội  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
 9  GS..TS. Đào Tiến Khoa  Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân
10  PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
11  PGS.TS. Lê Hồng Khiêm  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
12  GS.TSKH. Nguyễn Văn Liễn  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
13  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
14  GS.TS. Hoàng Ngọc Long  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
15  PGS.TS. Nguyễn Quang Liêm  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
16  GS.TSKH. Trần Hữu Phát  Viện Năng lượng nguyên tử
17  GS.TS. Trần Đức Thiệp  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
18  CN. Phạm Văn Thiều  Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/cip

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".