Tạp chí Hóa học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm)

- Chỉ số ISSN: 0866-7144

Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 4 số/năm

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 1859-3097

Tạp chí Công nghệ sinh học

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

- Số lượng: 4 số/năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 1811-4989

Tạp chí Các khoa học về Trái đất

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí, loạt tiếng Anh: VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES

- Tên Tạp chí, loạt tiếng Việt: TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt

- Chỉ số ISSN: 0866-7187

Tạp chí Sinh học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY

- Số lượng xuất bản: 4 số /năm.

- Ngôn ngữ: Việt, Anh

- Chỉ số ISSN: 0866-7160

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".